اسکندر مقدونی و داستان سنگ قبرها | بلاگ

اسکندر مقدونی و داستان سنگ قبرها

تعرفه تبلیغات در سایت

اسکندر مقدونی، هنگامی که در یکی از شهرهای ایران از گورستان عبور می کرد از مشاهده سنگ قبرها بشدت متعجب شد. پیرمردی که آنجا بود را خطاب قرار داد و پرسید که چرا در شهر شما همه مردم در سنین کودکی یا نوجوانی می میرند؟ و به سنگ قبرها اشاره کرد که روی آنها نام متوفی و مدت زندگی او را نوشته بود و همه عدد ها بین یک تا ده بود.


پیرمرد سری تکان داد و گفت در شهر ما رسم بر این است که بجای عمر طبیعی افراد، میزانی که شخص در عمرش گناه نکرده است را به عنوان عمر واقعی و ارزشمند او حساب می کنیم، هر کسی در آخر عمرش،روزهایی که مرتکب گناه نشده را می شمرد وحساب می کند که چندسال می شود، اگر بطور مثال جمع همه روزهای بدون گناه بشود دو سال، ما روی سنگ قبر او می نویسیم "مدت زندگی 2 سال. 


اسکندر کمی درخود فرو رفت و از پیر مرد پرسید اگر اسکندر کبیر درشهر شما بمیرد، روی سنگ قبر او چه خواهید نوشت؟ آن مرد روشن ضمیر پاسخ داد روی سنگ قبر تو می نویسیم: اسکندر،مردی که هرگز زاده نشد.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 20 آذر 1396 ساعت: 19:25